En mångfald av matproducenter bildar tillsammans varumärket Dellback. Vi delar en passion för god och hållbar mat. Vår ambition är att dela vår passion till fler och göra det möjlighet att hitta och handla våra varor. Var man än bor. Tillsammans verkar vi för att med hjälp av digitalisering och samverkan bibehålla en levande landsbygd, ställa om samhället till konsumtion av mer hållbar mat och sprida sann matglädje.

Ärligt

Vår kommunikation speglar vår ärliga verksamhet och våra uppriktiga intentioner. Vi skapar engagemang för en levande landsbygd, våra matproducenter och hållbar livsmedelsproduktion. Vi är transparenta om varors produktion och råvarors ursprung. Dellback är en garant för budskapen och dess trovärdighet.
munkens_4
farna_9

Hållbart

Vi jobbar mot det globala målet nr 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. I vår kommunikation lyfter vi fram hållbar produktion av varor med ambitionen att öka kunskap och skapar starka kundrelationer som gynnar våra producenters konkurrenskraft och tillväxt. För en hållbar utveckling av klimat, miljö och människors hälsa.

Jordnära

Genom våra varor kommer våra kunder i direkt kontakt med jord som brukats med varsam hand och råvaror som odlats, skördats och tillagats med stolthet och passion. Vi berör och förmedlar med digitala metoder värmande berättelser om hur en råvara med äkta smaker kommer ur jord till bord.
lycktappan_2

Ärligt

Vår kommunikation speglar vår ärliga verksamhet och våra uppriktiga intentioner. Vi skapar engagemang för en levande landsbygd, våra matproducenter och äkta mathantverk. Vi är transparenta om varors produktion och råvarors ursprung. Dellback är en garant för budskapen och dess trovärdighet.

Gustav

Hållbart

Vi jobbar mot det globala målet nr 12; Hållbar konsumtion och produktion. I vår kommunikation lyfter vi fram hållbar produktion av varor med ambitionen att öka intresset för äkta mathantverk och skapar starka kundrelationer som gynnar våra producenters konkurrenskraft och tillväxt. För en hållbar utveckling av klimat, miljö och människors hälsa.

Faerna_1

Jordnära

Genom våra varor kommer våra kunder i direkt kontakt med jord som brukats med varsam hand och råvaror som odlats, skördats och tillagats med stolthet och passion. Vi berör och förmedlar värmande berättelser om hur en råvara med äkta smaker kommer ur jord till bord.

Honung_1