Vår vision är vårt långsiktiga åtagande

Dellback värnar om en hållbar livsmedelsproduktion genom att göra det möjligt för fler att handla bra hållbart producerad mat. Vi lyfter med hjälp av digitala arbetsmetoder fram och tillgängliggör unika produkter, ökar allmänhetens kunskap om hållbar matproduktion.

Vi bidrar till tillväxt för småskalig matproduktion genom att för producenterna öppna dörren till en större marknad. Genom att hjälpa många små att växa stärker vi små bolag och bidrar vi till ett förnyat matsystem där fler företag kan må bra.

Vi väljer själva noggrant ut leverantörer och rekommenderar ett sortiment som uppfyller våra krav för hållbar matproduktion och kan därmed vara transparenta i vår information och skapar tillväxt för framtidens aktörer. Dellback bidrar därför till omställning mot ett mer hållbart matsystem och är på så vis en garant att vårt sortiment lever upp till våra värderingar.

vision-banner

Vår mission är vår dagliga drivkraft

Dellback berikar den svenska matkulturen genom att lyfta fram bästa livsmedeln som finns på marknaden, inspirera till nya smakupplevelser och göra vägen från jord till bord kortare och enklare. Vi synliggör småskaliga producenter genom vår digitala plattform. Här ger vi våra producenter en arena att möta nya kunder på, samtidigt som vi bidrar till att varje enskild matproducents varumärke kan stärkas och växa.

Vi vill också inspirera till matglädje. Vi hjälper våra kunder att hitta nya smaker och maträtter, men också att hitta matvaror som väcker minnen. Dellback gör det enkelt genom att samla ett väl utvalt sortiment i en och samma butik. Våra kunder behöver inte själva söka,  eller köra långa vägar för att få tag på gamla favoriter eller upptäcka nya.

Dellback är butikernas butik som alltid är öppen. Vi bidrar till att skapa och stärka relationen mellan producenter och kund. Vår uppgift är att med digitala arbetsmetoder minska avståndet mellan konsument och producent.

vision-banner2