Gäller från 2022-05-18

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som kund och Dellbacks äkta matglädje AB, org. nr 559254-3226, med adress Brandthovdagatan 17, 721 35 Västerås, vid order och inköp av varor på b2b.dellback.se. Läs därför texten nedan noggrant.

AVTAL OCH KUNDUPPGIFTER

För att handla av Dellback måste du ha ett organisationsnummer. När du har ett användarkonto hos Dellback måste du ange inloggningsuppgifter för att få tillgång till kontot på b2b.dellback.se. De inloggningsuppgifter du väljer för att använda hos Dellback är ditt ansvar och du är ansvarig för att ingen annan kan använda och lägga orders från ditt användarkonto. Håll därför dina inloggningsuppgifter hemliga. Det åligger dig som kund att omgående kontakta Dellback om dina inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

När du blir återförsäljare hos oss godkänner du att vi lägger upp dig under Hitta butik. Vill du inte att butiken ska listas där kan du höra av dig till info@dellback.se. Du godkänner även att våra producenter får lista dig som återförsäljare av deras varor.

BESTÄLLNING

Villkoren för ditt köp är de som specificeras på denna sida på dagen för ditt köp. Skulle dessa ändras till dagen för leverans gäller villkoren för tidpunkten när du placerade din order. Dellback förbinder sig att bekräfta din order. Detta sker genom ett e-postmeddelande till den e-postadress du specificerat i din beställning i samband med köpet. När du har mottagit denna bekräftelse skall dessa villkor anses gälla.

PRISER OCH AVGIFTER

Priset för de varor du beställer är de du ser på dagen för din beställning. Skulle priset ändras till dagen för din avhämtning gäller priset för den tidpunkt när din beställning genomfördes. Pris i återförsäljarshopen är angivna exklusive moms och momsen läggs på i samband med fakturering. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Varje order du lägger hos Dellback kan komma att bli föremål för leveransavgift. Om så är fallet kommer denna avgift att specificeras i sammanställningen innan du bekräftar din order. Leveransavgiften baseras på vikt och volym.

BETALNINGSMETODER

Faktura – fakturering via Fortnox med betalningsvillkor på 10 dagar. Dröjmålsräntor enligt normal branschstandard används.

LEVERANS

Leveranstiden är normalt (helger och röda dagar exkluderade) 1-4 arbetsdagar. Trots att vi strävar efter att leverera inom angivna tidsramar kan leveransen i vissa fall ta längre tid till följd av högsäsong, tillfälliga ordertoppar eller oväntade händelser. Dellback använder DHL för leveranser till återförsäljare. Frågor angående din leverans, som exempelvis spårning av din order, hänvisas därför till respektive transportpartner. Återförsäljare är ansvariga för att ha öppen leveransmottagning på utsatt leveranstid. I dem fall leverans inte kunnat ske står återförsäljaren för eventuella merkostnader.

ÄNDRING OCH AVBOKNING

Skulle du behöva ändra eller avboka din order efter att du har slutfört din beställning kontaktar du oss på mail eller telefon för eventuell möjlighet till ändring/avbokning. I brådskande fall hänvisar vi i första hand att kontakta oss på telefon för snabbast möjliga hantering. I det fall ordern redan har hunnit slutföras och skickats iväg tillkommer en administrativ kostnad på 300 kr/förbrukad arbetstimme samt eventuell fraktkostnad beroende på hur långt leveransen har hunnit.

FORCE MAJEURE

Skulle Dellback på grund av yttre omständigheter rimligtvis bortom dess kontroll, vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, skall detta ej anses vara ett brott mot dessa villkor.

UPPHOVSRÄTT

Dessa villkor, liksom all data och programvara på denna webbplats, tillhör Dellback och är endast tillgänglig för ditt privata bruk i samband med köp och korrespondens med Dellback. Annat användande såsom reproduktion, redistribution, ändring, bearbetning eller publicering av innehållet på denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är ej tillåten utan uttryckligt medgivande från Dellback.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Om inte annat följer av tvingande lag ska Dellback vara fri från ansvar i förhållande till skada, såväl direkt som indirekt, eller annan förlust som uppstår under eller i samband med användningen av denna webbplats. Vidare ansvarar Dellback inte för webbplatsens eller mobilapplikationens funktionalitet. Dellback åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av webbplatsen. Dellback har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner webbplatsen och åtkomsten till den.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dellback behandlar dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och betal- och orderinformation bl.a. för att kunna hantera din beställning/ditt köp. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.