Ökad transparens för dig som kund

Vårt Dellbackmärke är en digital märkning som visar vilka varor som uppfyller våra kriterier kring ursprung, innehåll, tillverkning och produktion. Vi vill helt enkelt öka vår transparens och göra det enklare för dig som kund att hitta varor som passar dig.

Ett av våra värdeord är Ärligt. För oss betyder det att vi är transparenta om varors produktion och råvarors ursprung. Dellback ska vara en garant för bra varor och dess trovärdighet. Det mesta av vårt sortiment är från Sverige, men ibland görs undantag och då vill vi att det ska vara tydligt för dig som kund. Därför kan du alltid se en varas tillverkningsland på produktssidan.

Vi vill också vara tydliga med hur en vara har tillverkats. Ibland tar vi in varor som inte uppfyller alla kriterier för Dellbackmärke, men som vi ändå tycker om och vill dela med våra återförsäljare. Då vill vi att du snabbt och enkelt ska kunna hitta den informationen med hjälp av Dellbackmärket.

lissellas_4
Munkens
skedvi_2

Våra kriterier

  • Hantverksmässig tillverkning
  • Lokal produktion
  • Inga onödiga tillsatser
  • Tydligt ursprung och innehåll
dellback_badge_large

Ett urval av våra Dellbackmärkta varor